Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Проекти

Проект "Твоят час"
През новата 2017/2018 година в училище ще работят 15 групи по проект "Твоят час" Седем от тях са за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература и Математика. Осем от групите са за занимания по интереси.

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

Група: Тази чудна математика - 2 клас
Ръководител: Борислава Анастасова
Продължителност: 25.10.2017 г. - 30.05.2018 г.

Група: Четенето, писането - лесно и интересно - 2 клас

Ръководител: Добрина Делова
Продължителност: 27.10.2017 г. - 15.06.2018 г.

Група: Обичам моя роден език - 3 клас
Ръководител: Красимира Маркова
Продължителност: 23.10.2017 г. - 28.05.2018 г.

Група: Роден език - 4 клас
Ръководител: Димитрина Иванова
Продължителност: 25.10.2017 г. - 30.05.2018 г.

Група: Български език за петокласници - 5 клас
Ръководител: Виржиния Минчева
Продължителност: 23.10.2017 г. - 30.05.2018 г.

Група: Четем, пишем, общуваме - 7 клас
Ръководител: Веска Христова
Продължителност: 08.11.2017 г. - 13.06.2018 г.

Група: Математика за всеки - 7 клас
Ръководител: Тинка Колева
Продължителност: 23.10.2017 г. - 11.06.2018 г.


Групи за занимания по интереси:

Група: Екология и здравословно хранене - 1 клас
Ръководител: Ташка Величкова
Продължителност: 23.10.2017 г. -30.05.2018 г.

Група: С четки, боички и още нещо - 2 клас
Ръководител: Борислава Анастасова
Продължителност: 24.10.2017 г. - 17.05.2018 г.

Група: Приказен свят  - 1 - 4 клас
Ръководител: Стелияна Драгиева
Продължителност: 23.10.2017 г. - 31.05.2018 г.

Група: Приказкотерапия 
Ръководител: Татяна Николова
Продължителност: 23.10.2017 г. - 12.06.2018 г.

Група: Светът около мен - 5 клас
Ръководител: Стелияна Драгиева 
Продължителност: 24.10.2017 г. - 13.06.2018 г.

Група: Екология и здраве - 6 клас
Ръководител: Мариана Добрева
Продължителност: 23.10.2017 г. - 13.06.2018 г.

Група: Баскетбол - 5-6 клас
Ръководител: Нина Стефанова
Продължителност: 25.10.2017 г. - 30.05.2018 г.

Група: Тенис на маса
Ръководител: Нина Стефанова
Продължителност: 30.10.2017 г. - 28.05.2018 г.

Албуми

Тази чудна математика

Тази чудна математика

Математика за всеки

Математика за всеки

Тенис на маса

Тенис на маса

Баскетбол

Баскетбол

Екология и здраве

Екология и здраве

Светът около мен

Светът около мен

Приказкотерапия

Приказкотерапия

Приказен свят

Приказен свят

С четка, боички и още нещо

С четка, боички и още нещо

Четем, пишем, общуваме

Четем, пишем, общуваме

Български език за петокласници

Български език за петокласници

Роден език

Роден език

Обичам моя роден език

Обичам моя роден език

Четенето, писането - лесно и интересно

Четенето, писането - лесно и интересно

Екология и здравословно хранене

Екология и здравословно хранене
Проект "Образование за утрешния ден"
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001
„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Албуми

Клуб за занимания по интереси "Моят приятел компютърът" с ръководител Димитрина Иванова

Клуб за занимания по интереси
Документи за изтегляне:
 1. Обща информация за проекта /

  с големина 199.36 KB /
Проект "Твоят час"
     ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
(ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″
по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.
 
ВХОД В СИСТЕМАТА
 
Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
       Специфични цели на проекта са:
      - Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
      - Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
      - Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

      
       От началото на месец ноември в училище работят 16 групи по проект "Твоят час". Девет от тях са за преодоляване на обучителни затруднения:

       Група: Четенето, писането - лесно - 2 клас 
       Ръководител: Красимира Маркова
       Продължителност: 02.11.2016 г. - 15.06.2017 г.

       Група: Роден език - 3 клас
       Ръководител: Димитрина Иванова
       Продължителност: 03.11.2016 г. - 15.06.2017 г.

        Група: Обичам моя роден език - 4 клас
        Ръководител: Стелияна Драгиева
        Продължителност: 04.11.2016 г. - 15.06.2017 г.

        Група: Математика любима - 4 клас
        Ръководител: Ташка Величкова
        Продължителност: 03.11.2016 г. - 15.06.2017 г.

       Група: Моят български език - 5 клас
       Ръководител: Веска Христова
       Продължителност: 02.11.2016 г. - 14.06.2017 г.
      
      Група: Учим математика - 5 клас
      Ръководител: Тинка Колева
      Продължителност: 10.11.2016 г. - 12.06.2017 г.
 

     Група: Четем, пишем, общуваме - 6 клас
     Ръководител: Веска Христова
     Продължителност: 03.11.2016 г. - 15.06.2017 г.

     Група: Български език за седмокласници -
     Р
ъководител: Вирджиния Минчева
     Продължителност: 03.11.2016 г. - 05.06.2017 г.

      Група: Математика за всеки - 7 клас
      Ръководител: Тинка Колева
      Продължителност: 04.11.2016 г. - 09.06.2017 г.
      
      Седем от групите са за занимания по интереси:

      Група: С четка , боички и още нещо
      Ръководител: Борислава Анастасова
      Продължителност: 04.11.2016 г. - 09.06.2017 г.

     
     Група: Приятели на приказките
     Ръководител:
Стелияна Драгиева
     Продължителност: 04.11.2016 г. - 09.06.2017 г.
   
     Група: Вълшебни ръце
     Ръководител: Диана Атанасова
     Продължителност: 02.11.2016 г. - 14.06.2017 г.

     Група: Приказкотерапия
     Ръководител: Татяна Николова
     Продължителност: 02.11.2016 г. - 14.06.2017 г.
    
     Група: Пъстър калейдоскоп
     Ръководител: Борислава Анастасова
     Продължителност: 09.11.2016 г. - 15.06.2017 г.
     
     Група: Арт фантазия
     Ръководител: Вирджиния Минчева
     Продължителност: 23.11.2016 г. - 09.06.2017 г.
      
     Група: Футбол
     Ръководител: Нина Стефанова
     Продължителност: 30.11.2016 г. - 14.06.2017 г.

Албуми

Футбол

Футбол

Арт фантазия

Арт фантазия

Пъстър калейдоскоп

Пъстър калейдоскоп

Приказкотерапия

Приказкотерапия

Вълшебни ръце

Вълшебни ръце

Приятели на приказките

Приятели на приказките

С четка, боички и още нещо

С четка, боички и още нещо

Математика за всеки - 7 клас

Математика за всеки - 7 клас

Български език за седмокласници - 7 клас

Български език за седмокласници - 7 клас

Четем, пишем, общуваме - 6 клас

Четем, пишем, общуваме - 6 клас

Моят български език -5 клас

Моят български език -5 клас

Учим математика - 5 клас

Учим математика - 5 клас

Четенето, писането - лесно - 2 клас

Четенето, писането - лесно - 2 клас

Роден език- 3 клас

Роден език- 3 клас

Обичам моя роден език - 4 клас

Обичам моя роден език - 4 клас

Математика любима - 4 клас

Математика любима - 4 клас
Документи за изтегляне:
 1. Анкетна карта /

  с големина 632.46 KB /
 2. Заявление и декларация за информирано съгласие /

  с големина 574.52 KB /
 3. Лого на проекта /

  с големина 117.6 KB /
 4. Индивидуална образователна карта /

  с големина 873.7 KB /
 5. Бланка за изготвяне на документи /

  с големина 57.92 KB /
Проект "Подкрепа за успех"2021/2022 година
Проект
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проектът се финансира от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.
Основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност
на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:
създаване на условия за усъвршенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Целевите групи по проекта са: ученици, педагогически специалисти, образователни медиатори и родители.
Основни дейности по проекта:
Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда;
Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 
Проект "Подкрепа за успех"2021/2022 година
По проект "Подкрепа за успех" през учебната 20212022 г. в ОбУ "Св.св. Кирил и Методий" работят 8 групи за преодоляване на обучителни затрднения по Български език и литература и по Математика:

Група: Български език и литература 1 клас
Ръководител: Ташка Величкова
Продължителност: 22.10.2021 г. - 28.01.2022 г.

Група: Български език и литература 2 клас
Ръководител: Борислава Анастасова
Продължителност: 27.10.2021 г. - 28.01.2022 г.

Група: Български език и литература 3 клас
Ръководител: Красимира Маркова
Продължителност: 22.10.2021 г. - 16.02.2022 г. 

Група: Български език и литература 4 клас
Ръководител: Димитрина Иванова
Продължителност: 22.10.2021 г. - 07.02.2022 г.

Група: Български език и литература 7 клас
Ръководител: Виржиния Минчева
Продължителност: 22.10.2021 г. - 28.01.2022 г. 

Група: Български език и литература 10 клас
Ръководител: Петя Христова
Продължителност: 22.10.2021 г. - 28.01.2022 г.

Група: Математика 7 клас
Ръководител: Тинка Колева
Продължителност: 22.10.2021 г. - 27.01.2022 г.

Група: Математика 10 клас
Ръководител: Иванка Танева
Продължителност: 22.10.2021 г. - 27.01.2022 г.

 
2023/2024 г.
През учебната 2023-2024г. ОбУ "Св. св. Кирил и Методий" участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.

Нашето училище се включи в Дейност 2 -  Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Всички първокласници бяха запознати с образователни платформи и техните функционалности.. В тази дейност обучението е насочено към повишаване уменията на учениците да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Обучението ще помогне на обучаемите да изгради у тях възможности за практическо приложение на информационните и комуникационните технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и ще им помогне да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание. Обучението се проведе с две групи ученици от първи клас.

Беше сформирана група по Дейност 4 - Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда. Включените в дейността родители получиха информация как да използват електронните платформи, как да търсят електронно съдържание, за да бъдат полезни на децата си в случай на дистанционно обучение.
Проект "Подкрепа за успех" 2020/2021 учебна година
По проект "Подкрепа за успех" през учебната 2020/2021 г. в ОбУ "Св.св. Кирил и Методий" работят 9 групи за преодоляване на обучителни затрднения по Български език и литература и по Математика:

Група: Български език и литература 1 клас
Ръководител: Борислава Анастасова
Продължителност: 20.10.2020 г. - 11.06.2021 г.

Група: Български език и литература 2 клас
Ръководител: Красимира Маркова
Продължителност: 20.10.2020 г. - 15.06.2021 г.

Група: Български език и литература 3 клас
Ръководител: Димитрина Иванова
Продължителност: 20.10.2020 г. - 15.06.2021 г. 

Група: Български език и литература 4 клас
Ръководител: Стелияна Драгиева
Продължителност: 21.10.2020 г. - 30.06.2021 г.

Група: Български език и литература 5 клас
Ръководител: Виржиния Минчева
Продължителност: 20.10.2020 г. - 30.06.2021 г. 

Група: Български език и литература 7 клас
Ръководител: Петя Христова
Продължителност: 28.10.2020 г. - 30.06.2021 г.

Група: Математика 4 клас
Ръководител: Ташка Величкова
Продължителност: 21.10.2020 г. - 30.06.2021 г.

Група: Математика 6 клас
Ръководител: Иванка Танева
Продължителност: 26.10.2020 г. - 07.06.2021 г.

Група: Математика 7 клас
Ръководител: Тинка Колева
Продължителност: 28.10.2020 г. - 30.06.2021 г.
2022/2023 учебна година
   През учебната 2022/2023 г. ОбУ "Св. св. Кирили Методий" град Димитровград се включи в  проект  "Равен достъп до образование в условия на кризи", Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; . Обучени бяха всички първокласници в сформираните две групи по проекта.
Проект "Подкрепа за успех" 2019/2020 учебна година
През учебната 2019/2020 г. в ОбУ "Св. св. Кирил и Методий" работиха 13 групи за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература и Математика:

Група: Български език и литература 1 клас
Ръководител: Красимира Маркова
Продължителност: 01.10.2019 г. - 26.06.2020 г.

Група: Български език и литература 1 "а" клас
Ръководител: Добрина Делова
Продължителност: 04.06.2020 г. -26.06.2020 г.

Група: Български език и литература 2 клас
Ръководител: Димитрина Иванова
Продължителност: 03.10.2019 г. - 25.06.2020 г.

Група: Български език и литература 2 клас
Ръководител: Добрина Делова
Продължителност: 03.10.2019. - 13.03.2020 г.

Група: Български език и литература 3 клас
Ръководител: Стелияна Драгиева
Продължителност: 02.10.2019 г. - 25.06.2020 г.

Група: Български език и литература 4 клас
Ръководител: Борислава Анастасова
Продължителност: 02.10.2019 г. - 017.07.2020 г.

Група: Български език и литература 5 клас
Ръководител: Виржиния Минчева
Продължителност: 22.06.2020 г. - 03.07.2020 г.

Група: Български език и литература 6 клас
Ръководител: Петя Христова
Продължителност: 04.10.2019 г. - 03.07.2020 г.

Група: Български език и литература 7 клас
Ръководител: Виржиния Минчева
Продължителност: 02.10.2019 г. - 16.06.2020 г.

Група: Математика 2 клас
Ръководител: Антон Лапачки
Продължителност: 03.10.2019 г. - 26.06.2020 г.

Група: Математика
Ръководител: Ташка Величкова
Продължителност: 02.10.2019 г. - 25.06.2020 г.

Група: Математика 5 клас
Ръководител: Тинка Колева
Продължителност: 22.06.2019 г. - 03.07.2020 г.

Група: Математика 7клас
Ръководител: Тинка Колева
Продължителност: 03.10.2019 г. - 12.06.2020 г.
2021/2022 учебна година
Проект "Равен достъп в условия на кризи" е проект който осигурява обучения на ученици и учители за работа в ОРЕС, както и осигуряване на дигитални /устройства за работа в условия на кризисни ситуации. През учебната година ОбУ "Св. св. Кирил и Методий" град Димитровград се включи в:
- Дейност 2, по която бяха обучени общо 30 ученици в сформираните шест групи.
- Дейност 4, по която бяха обучени 10 родители в сформираните две групи.
По проекта през 2021 г. са получени 14 броя лаптопи за ученици, 7 лаптопа за учители и един универсален шкаф за зареждане на техниката.
Проект "Подкрепа за успех" 2018/2019 учебна година
Документи за изтегляне:
 1. График на дейностите по групи /

  с големина 890.53 KB /