Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Проекти

Проект "Твоят час"
През новата 2017/2018 година в училище ще работят 15 групи по проект "Твоят час" Седем от тях са за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература и Математика. Осем от групите са за занимания по интереси.

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

Група: Тази чудна математика - 2 клас
Ръководител: Борислава Анастасова
Продължителност: 25.10.2017 г. - 30.05.2018 г.

Група: Четенето, писането - лесно и интересно - 2 клас

Ръководител: Добрина Делова
Продължителност: 27.10.2017 г. - 15.06.2018 г.

Група: Обичам моя роден език - 3 клас
Ръководител: Красимира Маркова
Продължителност: 23.10.2017 г. - 28.05.2018 г.

Група: Роден език - 4 клас
Ръководител: Димитрина Иванова
Продължителност: 25.10.2017 г. - 30.05.2018 г.

Група: Български език за петокласници - 5 клас
Ръководител: Виржиния Минчева
Продължителност: 23.10.2017 г. - 30.05.2018 г.

Група: Четем, пишем, общуваме - 7 клас
Ръководител: Веска Христова
Продължителност: 08.11.2017 г. - 13.06.2018 г.

Група: Математика за всеки - 7 клас
Ръководител: Тинка Колева
Продължителност: 23.10.2017 г. - 11.06.2018 г.


Групи за занимания по интереси:

Група: Екология и здравословно хранене - 1 клас
Ръководител: Ташка Величкова
Продължителност: 23.10.2017 г. -30.05.2018 г.

Група: С четки, боички и още нещо - 2 клас
Ръководител: Борислава Анастасова
Продължителност: 24.10.2017 г. - 17.05.2018 г.

Група: Приказен свят  - 1 - 4 клас
Ръководител: Стелияна Драгиева
Продължителност: 23.10.2017 г. - 31.05.2018 г.

Група: Приказкотерапия 
Ръководител: Татяна Николова
Продължителност: 23.10.2017 г. - 12.06.2018 г.

Група: Светът около мен - 5 клас
Ръководител: Стелияна Драгиева 
Продължителност: 24.10.2017 г. - 13.06.2018 г.

Група: Екология и здраве - 6 клас
Ръководител: Мариана Добрева
Продължителност: 23.10.2017 г. - 13.06.2018 г.

Група: Баскетбол - 5-6 клас
Ръководител: Нина Стефанова
Продължителност: 25.10.2017 г. - 30.05.2018 г.

Група: Тенис на маса
Ръководител: Нина Стефанова
Продължителност: 30.10.2017 г. - 28.05.2018 г.

Албуми

Тази чудна математика

Тази чудна математика

Тенис на маса

Тенис на маса

Баскетбол

Баскетбол

Екология и здраве

Екология и здраве

Светът около мен

Светът около мен

Приказкотерапия

Приказкотерапия

Приказен свят

Приказен свят

С четка, боички и още нещо

С четка, боички и още нещо

Четем, пишем, общуваме

Четем, пишем, общуваме

Български език за петокласници

Български език за петокласници

Роден език

Роден език

Обичам моя роден език

Обичам моя роден език

Четенето, писането - лесно и интересно

Четенето, писането - лесно и интересно

Екология и здравословно хранене

Екология и здравословно хранене
Проект "Твоят час"
     ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
(ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″
по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.
 
ВХОД В СИСТЕМАТА
 
Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
       Специфични цели на проекта са:
      - Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
      - Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
      - Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

      
       От началото на месец ноември в училище работят 16 групи по проект "Твоят час". Девет от тях са за преодоляване на обучителни затруднения:

       Група: Четенето, писането - лесно - 2 клас 
       Ръководител: Красимира Маркова
       Продължителност: 02.11.2016 г. - 15.06.2017 г.

       Група: Роден език - 3 клас
       Ръководител: Димитрина Иванова
       Продължителност: 03.11.2016 г. - 15.06.2017 г.

        Група: Обичам моя роден език - 4 клас
        Ръководител: Стелияна Драгиева
        Продължителност: 04.11.2016 г. - 15.06.2017 г.

        Група: Математика любима - 4 клас
        Ръководител: Ташка Величкова
        Продължителност: 03.11.2016 г. - 15.06.2017 г.

       Група: Моят български език - 5 клас
       Ръководител: Веска Христова
       Продължителност: 02.11.2016 г. - 14.06.2017 г.
      
      Група: Учим математика - 5 клас
      Ръководител: Тинка Колева
      Продължителност: 10.11.2016 г. - 12.06.2017 г.
 

     Група: Четем, пишем, общуваме - 6 клас
     Ръководител: Веска Христова
     Продължителност: 03.11.2016 г. - 15.06.2017 г.

     Група: Български език за седмокласници -
     Р
ъководител: Вирджиния Минчева
     Продължителност: 03.11.2016 г. - 05.06.2017 г.

      Група: Математика за всеки - 7 клас
      Ръководител: Тинка Колева
      Продължителност: 04.11.2016 г. - 09.06.2017 г.
      
      Седем от групите са за занимания по интереси:

      Група: С четка , боички и още нещо
      Ръководител: Борислава Анастасова
      Продължителност: 04.11.2016 г. - 09.06.2017 г.

     
     Група: Приятели на приказките
     Ръководител:
Стелияна Драгиева
     Продължителност: 04.11.2016 г. - 09.06.2017 г.
   
     Група: Вълшебни ръце
     Ръководител: Диана Атанасова
     Продължителност: 02.11.2016 г. - 14.06.2017 г.

     Група: Приказкотерапия
     Ръководител: Татяна Николова
     Продължителност: 02.11.2016 г. - 14.06.2017 г.
    
     Група: Пъстър калейдоскоп
     Ръководител: Борислава Анастасова
     Продължителност: 09.11.2016 г. - 15.06.2017 г.
     
     Група: Арт фантазия
     Ръководител: Вирджиния Минчева
     Продължителност: 23.11.2016 г. - 09.06.2017 г.
      
     Група: Футбол
     Ръководител: Нина Стефанова
     Продължителност: 30.11.2016 г. - 14.06.2017 г.

Албуми

Футбол

Футбол

Арт фантазия

Арт фантазия

Пъстър калейдоскоп

Пъстър калейдоскоп

Приказкотерапия

Приказкотерапия

Вълшебни ръце

Вълшебни ръце

Приятели на приказките

Приятели на приказките

С четка, боички и още нещо

С четка, боички и още нещо

Математика за всеки - 7 клас

Математика за всеки - 7 клас

Български език за седмокласници - 7 клас

Български език за седмокласници - 7 клас

Четем, пишем, общуваме - 6 клас

Четем, пишем, общуваме - 6 клас

Моят български език -5 клас

Моят български език -5 клас

Учим математика - 5 клас

Учим математика - 5 клас

Четенето, писането - лесно - 2 клас

Четенето, писането - лесно - 2 клас

Роден език- 3 клас

Роден език- 3 клас

Обичам моя роден език - 4 клас

Обичам моя роден език - 4 клас

Математика любима - 4 клас

Математика любима - 4 клас
Документи за изтегляне:
 1. Анкетна карта /

  с големина 632.46 KB /
 2. Заявление и декларация за информирано съгласие /

  с големина 574.52 KB /
 3. Лого на проекта /

  с големина 117.6 KB /
 4. Индивидуална образователна карта /

  с големина 873.7 KB /
 5. Бланка за изготвяне на документи /

  с големина 57.92 KB /